เกาะตะปู ( James Bond Island )

เขาตะปู

เขาตะปู

ผ่อนคลายกับสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก คือธรรมชาตินั่นเอง เกาะตะปู ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานฯตามลำคลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา อยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว รูปร่างคล้ายตะปู มีศัพท์เฉพาะทางธรณีวิทยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) การชมเกาะตะปูต้องชมในระยะไกลจากเรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้

เกาะตะปู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จนมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาถ่ายทำที่เกาะตะปูนี้ ในปีพ.ศ. 2517 ภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และเกาะตะปู ยังได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “James Bond Island” อีกด้วย

การเดินทาง
• รถยนต์ ท่านสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) ไปจนถึงจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร (11 ชั่วโมง) และเดินทางมุ่งหน้าไปสู่อำเภอตะกั่วทุ่ง จนถึงทางแยก เข้าทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4144 ไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยห่างจากทางแยก ประมาณ 2.5 กิโลเมตร
• เครื่องบิน ท่านสามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ และโดยสารเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที แล้วเดินทางโดยรถยนต์อีก ประมาณ 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เมื่อถึงจังหวัดพังงา โดยสารรถยนต์ (รถสองแถว) สายพังงา-ท่าด่าน ระยะทาง 9 กิโลเมตร
• เรือ ท่านสามารถเหมาเรือหรือติดต่อบริษัทนำเที่ยว ได้ที่ท่าเรือบ้านท่าด่าน อำเภอเมืองพังงา หรือท่าเรือสุระกุล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
• รถไฟ ท่านสามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ เดินทางไปถึงสถานีรถไฟ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางอีกประมาณ 160 กิโลเมตร ( 3 ชั่วโมง) เดินทางไปถึงจังหวัดพังงา

photo: http://www.krabi-information.com

 

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง อาทิ เขาหมาจู เกาปันหยี เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะห้อง เกาะพนัก เกาะไข่ นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีโบราณ ที่มีคุณค่า ที่เขาเขียน เกาะปันหยี เขาระย้า ถ้ำนาค เกาะพระอาดเฒ่า ซึ่งจากการค้นคว้าของ กรมศิลปากร พอจะทราบได้ว่าภาพเขียนโบราณเหล่านี้มีอายุมากกว่า 1,000 ปี นอกจากที่กล่าวมาแล้ว อ่าวพังงายังมีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ซึ่งสวยงามอีกหลายแห่งได้แก่ ถ้ำลอด ถ่ำพ่อตาขุนทอง ถ้ำเขาทะเลนอก-ใน ถ้ำนาค ถ้ำเกาะพนัก ถ้ำแก้ว และถ้ำเกาะไข่ และจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีก แห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาก็คือ เกาะละวะใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่ง
ชาติโดยเดินทางทางเรือหางยาวประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะละวะใหญ่เป็น เกาะเล็ก ๆ ซึ่งมีหาด ทรายขาวโดยรอบเกาะ ใช้เวลาเดินรอบประมาณครึ่งชั่วโมง มีน้ำทะเลที่สะอาด มีปะการัง น้ำตื้นอยู่โดยรอย เหมาะที่จะมาพักผ่อนในลักษณะของการปิกนิก และกางเต็นท์พักแรม

จาก ลักษณะเกาะแก่งและธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยงาม และมีชื่อเสียง จังหวัดพังงาจึงได้เสนอ พื้นที่บริเวณถ้ำลอด กาะปันหยี และเขาพิงกัน ให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2517 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า วนอุทยานศรีพังงา และต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณอ่าวพังงาเพิ่มเติมและดำเนินการ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติโดยกำหนด เป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน 29 เมษายน พ.ศ.2524 ภายใต้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือ 250,000 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้ง เดิมอยู่มาก นับตั้งแต่ เขตอำเภอ เมืองพังงาเลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในท้องทะเล อันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยัง ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะมะพร้าว เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาพนัก เกาะห้อง เกาปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น

อ่าว พังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวกว้างไกล ซึ่งมองเห็นภูเขาหินปูนยอดแหลมเรียงราย ยิ่งกว่านั้นตามหาดโคลนและลำคลองริมทะเลล้วนปกคลุมด้วยดงไม้ชายเลนแน่นทึบ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ เช่น เกาะพระอาดเฒ่า เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี และเกาะละวะใหญ่ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีความงดงามของแนวหน้าผาชัน รอยแยก และโพรงถ้ำมากมายเปรียบได้ดังประติมากรรมผาหินอายุนับร้อยล้านปีซึ่ง ธรรมชาติได้สลักเสลาจนมีรูปร่างมหัศจรรย์เช่นปัจจุบัน เกาะที่โดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ได้แก่ เขาตาปู ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวพังงา มีลักษณะเป็นแท่งหินปูนเดี่ยวตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำ ส่วนริมหาดเป็นที่ตั้งของเขาพิงกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายถูกผ่าออกเป็น 2 ซีกทำให้ส่วนที่เล็กกว่าเอนลงมาพิงผาหินอีกด้านหนึ่งไว้ โดยส่วนที่พิงกันมีความเรียบมากราวถูกเฉือนด้วยมีดคมๆ ถือเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังมีถ้ำลอดใหญ่ที่เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลจนภูเขาทะลุเป็น โพรงกว้างภายในมีหินงอกหินย้อยตระการตา ส่วนถ้ำทะลุนอกก็มีโพรงถ้ำเล็กๆ เหมาะสำหรับการพายเรือคายักและเรือแคนูเข้าไปตามชายป่าเลนสู่โพรงถ้ำเหล่า นี้ อ่าวพังงาจัดเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย มีเกาะภูเก็ตบังคลื่นลมเอาไว้ ส่งผลให้บริเวณนี้มีคลื่นลมสงบ มีตะกอนทับถมจรกลายเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ เอื้ออำนวยให้เกิดป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของไทยขึ้น และมีสรรพชีวิตอันหลากหลายอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีแนวปะการัง หญ้าทะเล และมีปริมาณแพลงก์ตอนสูงมาก จึงมีตัวอ่อนของสัตว์ทะเลนานาชนิดเข้ามาอยู่รวมกันอย่างไม่น่าเชื่อ

และไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังความสวยงามของที่นี่จากใครก็ไม่รู้สึกถึงความสวยงามไม่เท่ากับมาเห็นด้วยตา มาเที่ยวมาชมธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หากคุณกำลังมองหาทริปที่จะไปเที่ยวครั้งต่อไปละก็อย่าลืมนึกถึงที่นี่ จังหวัดพังงา

 

ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี

เกาะปันหยี

ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี

คลาย ร้อนจนตัวดำที่ภาคใต้ แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป้นการท่องเที่ยวทางบก ทางน้ำ การล่องเรือในอ่าวพังงา มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้แวะชมอยู่หลายๆ จุดด้วยกัน

เกาะปันหยี เกาะเล้กๆ นี้เหมือนกับท่าหน้าบ้านของอ่าวพังงา จะมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารพื้นบ้าน เกาะ ปันหยีหรือบ้านกลางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ชื่อนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู”ผู้นำชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่อพยพมา ด้วยกันรู้ว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือน คำว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนทะเล มีที่ดินนิดเดียวซึ่งเอาไว้เป็นที่สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและสร้างหมู่บ้านแทบทั้งหมดด้านหน้าของ หน้าผาหินปูนเหนือน้ำทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านตลอดจนมีร้านขายของที่ระลึกและ ร้านอาหารมากมายบนเกาะ เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยมชมมีสินค้าที่ระลึกจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กำไล แหวน ที่ทำมากจากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเที่ยวมักนิยมมาทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยีี
photo: http://www.krabi-information.com

Happy New Year 2011

    ต้อนรับปีใหม่กันไปหมาด สำหรับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ในปีใหม่นี้ เริ่มต้นและก็ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่าเราได้อะไรบ้างจากที่ผ่านมา

ซุปเปอร์โมเดล “เคท มอส” ฉลองปีใหม่ที่ภูเก็ต

kate mossหนังสือ เดลี่ สตาร์ของอังกฤษ รายงานว่า เคท มอส ซุปเปอร์โมเดลชาวอังกฤษวัย 36 ปี จะยกครอบครัวทั้งลูกสาว แม่ และแฟนหนุ่มมาฉลองปีใหม่ที่ จ.ภูเก็ต นาน 7 วัน วางแผนเช่าเรือยอชต์ท่องทะเลอันดามัน พักโรงแรมหรู อมันปุรี คาดว่าจะใช้เงินกว่า 100,000 ปอนด์ ราว 4,730,000 บาท

เดลี่ สตาร์ อ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า นางแบบดังและเจมี่ ฮินซ์ แฟนหนุ่มนักร้องร็อคเกอร์วัย 40 ปี อยากไปฉลองปีใหม่ที่ประเทศอื่น แต่ตัดสินใจช้า โรงแรมหรูตามที่ต่างๆ มีคนจองเต็มหมดแล้ว จึงตัดสินใจเลือกมาฉลองปีใหม่ที่ภูเก็ตเป็นครั้งที่ 4 โดยจะเดินทางไปพักที่โรงแรมอมันปุรี วันที่ 27 ธันวาคม

ทั้งนี้คณะของ เคท มอส จะมากันหลายคน นอกจาก เจมี่ ฮินซ์ แฟนหนุ่ม, ไลล่า เกรซ ลูกสาววัย 8 ขวบ นางลินดา มารดา ยังมีแม่ของ ซาดี้ ฟรอสต์ ดาราสาวอังกฤษ อดีตแฟนเก่าของ จู๊ด ลอว์ พระเอกดังของอังกฤษร่วมด้วย

การทำชิพแชพ

ใน CASE ที่รูดบัตรไม่ได้ก็ให้ทำ Chip chap แล้วก็ขออนุมัติบัตรจาก บัตรนั้น ๆ ทันทีบอกจำนวนเงิน แล้วก็ Security code แล้วก็จะให้ Code เรามาก็ต้องทำ Offline

เปิด – ปิด Line โทรศัพท์ ในห้องพักแขก

วิธีเปิด – ปิด Line โทรศัพท์ ในห้องพักแขก

วิธีเปิด

1.   กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพัก

2.   กด RC ที่หน้าจอ แล้วกด ที่ Reset เลือก Release

วิธีปิด

1.    กด 80 แล้วตามด้วยเบอร์ห้องพัก

2.    กด RC ที่หน้าจอ

3.    กด Reset แล้วกด Answer

(วิธีสังเกต)

กรณีเปิดสาย RC   จะไม่กระพริบ

กรณีปิดสาย RC   จะกระพริบ

Set/CXL DND by Phone

วิธีการ Set – Cancel Do not disturb by phone

วิธีติดตั้ง

1.    กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพักแขก

2.    กด DD แล้ว กดปุ่ม Start เลือก Release

วิธียกเลิก

1.    กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพักแขก

2.    กด DD แล้ว กดปุ่ม Reset เลือก Release

(วิธีสังเกต)

กรณี Don’t Do not Disturb        DD จะกระพริบ

กรณี ปกติ(โทร-โอนสายปกติ)       DD จะไม่กระพริบ

การอ่านคนจากน้ำเสียง และ การเจรจา

เคยสังเกตไม๊ว่า เวลาคุยกับเพื่อนๆแล้ว แต่ละคนมีน้ำเสียงที่แตกต่างกันไป เมื่อพูดคุยอยู่บางทีก็มีการเปลี่ยนน้ำเสียง บางทีก็เงียบไปก็มี หรือ ในบางวันน้ำเสียของเพื่อนๆเราก็จะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง บางครั้งก็พูดเร็ว บางครั้งก็พูดช้า หรือ แม้นแต่ลักษณะการพูดก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งลักษณะการพูดเหล่านี้ เป็นผลที่สะท้อนมาจากความรู้สึก นิสัย และ พฤติกรรมของผู้พูดโดยตรง ดังนั้น หากเราได้มีการสังเกตผู้ที่เราคุยด้วย เราก็จะสามารถแยกแยะนิสัย หรือ สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน…


คนที่ชอบพูดเสียงดัง

คนที่ชอบพูดเสียงดัง จะเป็นคนที่มักจะเชื่อมั่นในตนเองสูง มักเป็นคนโกรธง่าย ชอบใช้อิทธิพล มีอำนาจในการควบคุมคนอื่น ถ้ามีนิสัยที่เข้าใจบุคคลอื่นด้วยแล้วส่วนใหญ่มักเป็นหัวหน้าคน แต่ถ้าเอาแต่ใจตนเองส่วนใหญ่ก็จะพาตัวเองไปสู่ทางตันของชีวิต

ถ้าคนที่ชอบพูดเสียงดัง แล้วพบว่า เขามีการพูดเสียงเบาผิดปกติ ส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มว่าเขามีปัญหาในชีวิต มีความทุกข์ทางร่างกาย หรือ จิตใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่หากคนนั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยจากชอบพูดเสียงดัง เป็น พูดเสียงเบาโทนเสียงต่ำ พูดสบายๆ เย็นๆ ก็อาจจะเป็นเพราะ เขามีความสงบภายในมากยิ่งขึ้นนั่นเอง Continue reading

ทำนายพฤติกรรม กับ ตัวอักษรแรกของอีเมล์

เชื่อแน่ๆ ว่าคุณๆ คงมีอีเมล์กันอย่างน้อยก็คนละชื่อล่ะจะอยู่ @ อะไรประเด็นนี้ไม่เกี่ยว ที่เกี่ยวคือชื่ออีเมล์ของคุณที่ใช้อยู่ เป็นประจำนั่นเองว่า ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใด ซึ่งสามารถทำนายได้ เพราะมันเป็นชื่อที่คุณคัดสรรเอง

ขึ้นต้นด้วย A, J, S

แสดงว่าคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าจะทำงานสักชิ้นต้องเป็นงานที่โดดเด่นได้แสดงออกถึงความสามารถของตน นอกจากนั้นจะเป็นพวกชอบเดินทาง ผจญภัย ถ้ามีแฟนจะเป็นคนที่ไม่ให้คำสัญญาใดๆ ที่เป็นการผูกมัด (เอ….ดีมั๊ยเนี่ย)

ขึ้นต้น B, K, T

เป็นคนร่าเริงกระฉับกระเฉงชอบโต้แย้งความคิดเห็น ชีวิตของคุณจะดำเนินไปตามความรู้สึกและอารมณ์ ไวต่อสิ่งรอบข้าง ไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนาน ค่อนข้างไฮเปอร์ แต่เป็นคนที่ไม่ยอมย่อท้อต่อปัญหาที่เข้ามาในชีวิต

ขึ้นต้น C, L, U

เป็นคนมองโลกในแง่ดี อ่อนโยน เข้ากับคนง่าย มีความสามารถพิเศษในการติดต่องาน แต่มีโลกที่ผู้อื่นยากเข้าถึง ไม่ค่อยเผยแพร่ความต้องการของตัวเองให้คนอื่นรู้ ชอบทำงานศิลปะ ให้ความสำคัญกับจิตนาการ

ขึ้นต้น D, M, V

ค่อนข้างมีระเบียบในชีวิต ทั้งเรื่อง ส่วนตัว ครอบครัว ทำงาน ทำอะไรก้อต้องเรียบร้อยหมด ไม่ขอบขีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง เท่าไหรนัก เป็นคนขยัน หนักแน่น อดทน เหมาะกับการเป็นผู้นำ

Continue reading