เกาะ 5 - กระบี่

เกาะห้า

source: Metropolis – http://www.tv5.co.th

เกาะ ห้า เป็นส่วนหนึ่ง National Park ของเกาะลันตา จังหวัด กระบี่ สาเหตุที่เรียกเกาะห้า เพราะว่ามีเกาะทั้งหมด ห้าเกาะ และมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ในการมาดำน้า

สำหรับคนที่ ประสบการณ์ไม่สูงมาก ง่ายและมีหาดทรายที่สวยงาม สำหรับครอบครัวที่สามารถมาพักผ่อน มา snorkeling และ scuba Driving

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s