วิธีการ Set – Cancel Do not disturb by phone

วิธีติดตั้ง

1.    กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพักแขก

2.    กด DD แล้ว กดปุ่ม Start เลือก Release

วิธียกเลิก

1.    กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพักแขก

2.    กด DD แล้ว กดปุ่ม Reset เลือก Release

(วิธีสังเกต)

กรณี Don’t Do not Disturb        DD จะกระพริบ

กรณี ปกติ(โทร-โอนสายปกติ)       DD จะไม่กระพริบ

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s