วิธีเปิด – ปิด Line โทรศัพท์ ในห้องพักแขก

วิธีเปิด

1.   กด 80 แล้วตามด้วย เบอร์ห้องพัก

2.   กด RC ที่หน้าจอ แล้วกด ที่ Reset เลือก Release

วิธีปิด

1.    กด 80 แล้วตามด้วยเบอร์ห้องพัก

2.    กด RC ที่หน้าจอ

3.    กด Reset แล้วกด Answer

(วิธีสังเกต)

กรณีเปิดสาย RC   จะไม่กระพริบ

กรณีปิดสาย RC   จะกระพริบ

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s