ผู้ใช้แรงงานภูเก็ต
ด้วย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 18 เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ซึ่งมีนาย สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ทั่วประเทศในอัตรา 8-17 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยจังหวัดที่มีการปรับค่าจ้างต่ำสุด 8 บาท มี 7 จังหวัด และจังหวัดที่ปรับค่าจ้างขึ้นสูงสุดคือ 17 บาท ได้แก่ ภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพสูง

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการ/ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แสดงความเห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ของคณะกรรมการค่าจ้าง โดย นายวราวุธิ ภิรมย์ ผู้ประกอบการร้านให้เช่าวิดีโอ กล่าวว่า การที่รัฐบาลเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ใช้แรงงาน จะได้มีค่าครองชีพที่สามารถหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้คล่องตัว มากขึ้น

ด้าน นายวิสุทธิ ทองโปรย ผู้รับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่รัฐบาลเล็งเห็นความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานโดยเพิ่มค่าแรงให้ วันละ 17 บาท ถือเป็นโอกาสดีและสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นได้

ขณะที่ นางเฉลียว เดชทอง ลูกจ้าง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและปลื้มเป็นอย่างมากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน โดยการเพิ่มค่าจ้าง  17 บาท ต่อวัน จากเดิมได้วันละ 250 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว ก็เป็นที่พอใจแล้วในตอนนี้ สำหรับจังหวัดภูเก็ตเดิม อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อยู่ที่ 204 บาท

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s