ลอยกระทง ภูเก็ต

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในหลายพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามและร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงภาพลักษณ์วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตที่กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดฯ ในระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2553 ณ เวทีกลางสะพานหินโดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งมีกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมการแสดงดนตรีอี๊ดฟุตบาท กิจกรรมชมการแสดงวงดนตรี SHARK JUNIOR   ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่นกัน ในวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยภายในงานมีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ, ประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดที่ลานโลมาป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ จัดที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

นอกจากนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ยังได้กำหนดจัดในหลายพื้นที่ อาทิเทศบาลตำบลกะรน จัดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองหาน เทศบาลตำบลราไวย์ จัดที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน เทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดจัดที่จุดชมลิงบ้านเกาะสิเหร่ (ป่าชายเลนหมู่ 3)  เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดจัดที่คลองมุดง อบต. ฉลอง จัดที่ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) และ อบต. ศรีสุนทร กำหนดจัดที่บางมะรวน (ขุมน้ำ รพช. บางโจ) เน้นการแต่งกายย้อนยุค ภายใต้ชื่องาน “วันนั้นที่บางมะรวน” เป็นต้น

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s