ดูเหมือนค่าห้องมันจะ Over อยู่และทาง Reservation ก็ใส่จำนวนใน Remark มากผิดปกติ และ้ต้องตามว่าค่าห้องจริง ๆ แล้วเท่าไหร่

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s