พระเทพฯ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมส่วนราชการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตและพังงาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมส่วนราชการและภาคอกชนรับ เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องโอกาสพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 โดยเวลา 09.00 น. เสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต ฯ ทรงปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งต้น เสด็จเข้าภายในอาคารเรียนทอดพระเนตรนิทรรศการ และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการ แม่และเด็กโสสะ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ และเสด็จไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนเด็กอนุบาล พร้อมทั้งทรงเยี่ยมครอบครัว หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตด้วย

หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดพังงา ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดแพรคลุมป้ายสถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสักพังงา หลังจากนั้นเวลา 15.30น. เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปยัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  เวลา 15.50 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งเสด็จฯ มายังโรงพยาบาลท้ายเหมืองทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องผู้ป่วยไข้ ต่อจากนั้นเวลา 16.40 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต และเวลา 17.00น. ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s