ถนนถลาง

นายแพทย์โกศล แต่งอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการพลักดัน “ย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก” ว่า แนวความคิดดังกล่าวได้จุดประกายขึ้นมาหลายปีแล้วและที่ผ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต และสมาคมเพอรานากันภูเก็ต ต่างก็ได้ร่วมหารือเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันให้ขึ้นทะเบียนย่านเมืองเก่า ภูเก็ตเป็นมรดกโลก และในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมปี สมาคมเพอรานากัน ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต จะจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “ชิโนโปรตุกีสกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก” ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการดำเนินการผลักดันให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น ทะเบียนมรดกโลก

สำหรับพื้นที่ที่คิดว่าจะมีการเสนอขึ้นทะเบียนโลก คิดว่าจะดำเนินในย่านเมืองเก่าทั้งหมด ถนนถลาง ถนนพังงา ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ซอยรมณีย์ โดยจะขอขึ้นทั้งตัวอาคารที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบชิโนโปรตุกีสและเรื่องของ วิถีชีวิต

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเท่านั้นซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องมาร่วมหารือกันอีกหลายครั้ง เพื่อกำหนดแผนงานต่างๆในการที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายคือการได้ขึ้นทะเบียน ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นมรดกโลกให้ได้

นายแพทย์โกศล กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ 4 องค์กรหลักๆจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการผลักดันทั้งในส่วนของเทศบาล นครภูเก็ต ชมชุมเมืองเก่าภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต และสมาคมเพอรานากัน และที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่ย่านเมืองเก่าทั้งหมด ซึ่งจากการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งพบว่าคนในพื้นที่ให้การตอบรับกันมากพอสมควร ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการศึกษาความพร้อมทางด้านต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของคนในพื้นที่ เพราะการขึ้นมรดกโลกนั้นจะต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่อง

ขณะที่ ผศ. ปราณี สกุลพิพัฒน์ ผู้รอบรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต กล่าวว่า การผลักดันขึ้นทะเบียนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เป็นมรดกโลกนั้นเป็นแนวความคิด ที่หลายๆคนร่วมกันคิด และเป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อว่าการนำเสนอความคิดดังกล่าวออกมามีทั้งคนที่ เห็นด้วย และคนที่ไม่เห็นด้วย และแนวความคิดดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่นำเสนอขึ้นมา และในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเพอรานากัน ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ในการความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ชิโนโปรตุกีสกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก” โดยผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่าหลังจากนั้นก็จะเกิดการสานต่อผลักดันไปยังเป้าหมายที่วางไว้เพียง แต่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

Advertisements

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s