หนังสือใบลานสีได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) โดยคำกล่าวจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าได้รับรู้สารนี้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้ เลยเกิดความศรัทธา นำมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ทราบกันอีกทอดนึง ผมเลยได้นำมาบอกต่อให้ท่านได้ทราบกันเพื่อลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และเป็นกุศลสืบต่อไป จะได้ประพฤติตนไม่อยู่ในความประมาทอีกต่อไป

ปู่ฤาษีมณีรัตน์ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนน้ำและไฟ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผัวเมียบ่เห็นหน้ากัน ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีผู้เฒ่า ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลับ ในปีจอนี้ในเมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองดำ สิขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้า ในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้วย หนอง คลอง บึง หลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์ ในปีจอเมือกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือคาถาของพระอินทร์ พรหม ยมราชได้เขียนไว้บนใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า ปะโต เมตัง ประระชีมินัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในกาลเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่าโลกมนุษย์ทำกุศลเพียง 3 ส่วน ทำบาปกรรมถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง 9 ข้อ นับแต่ปีจอถึงปีกุน ดังนี้ 1. จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว 2. จะเกิดอัคคีภัย 3. จะเกิดอุทกภัย 4. จะเกิดฟ้าผ่า 5. จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป 6. จะเกิดสารพิษต่างๆ 7. จะเกิดกาฬโรคต่างๆ 8. จะเกิดข้าวยาก หมากแพง 9. จะเกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง หากผู้ใดรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุน ไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคนให้ทุกคนเคร่งครัดในศีลนอกจากหนังสืออินทร์ตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาเขียนโดยพระมหากัสสะปะว่าในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายบนถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้าย พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินทร์ตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านเคารพบูชาหรือบนว่าจะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมใจ จึงปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ พระพุทธเจ้าทำนาย ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตะวัน ณ สวนหฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 2485 ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่า ดังนี้ สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้าสองพันห้าร้อยปี มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนเคยเจอจะได้เห็น ไม่เคยพาลจะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ. 2550 ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือกนองเต็มผิวดิน พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็นเปลวไฟ จะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังใจตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญ เดินทางอนาคต สามารถระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ผ้ากาวสาวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบัติเบาบาง แต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุมลามมาทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอาราม สมณะชีพพราหมณ์จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิง ทหารจะเป็นเจ้า ข่าวสารจะขาดแคลน ทุกแควันจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ชา มะ คะ สะ สะ วา พระพุทธชินลิตนี้ท่านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอน ดังนี้จะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบุญชื่อพระธรรมิกราชา เข้ามาปีกุน เดือน 11 เป็นเที่ยงแท้นักหนา ท่านเสด็จมาในปีระกา แรม 5 ค่ำมหากษัตริย์ ท่านมาทางทิศตะวันตก สมณะชีพพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ 76400 รูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่าดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสัมคัมปัง คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก้งโค้ง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระธรรมิกราชาให้ภาวนาให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุนเดือน 8 เป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะได้รับอันตราย คอยดูในปีจอคนจะพ้นภัย สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะยะ ภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้นจะมีอายุยืนยาวได้เห็นพระธรรมิกราช (พระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตย) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกันด้วย คำเตือน โลกมนุษย์กำลังเข้าสู่การกลียุค จำทำให้เกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลกรุงเทพฯ แผ่นดินจะยุบตัว คลื่นจะพัดเข้าถล่มความสูง 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายไปมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรีและตอนล่างของโคราชบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30% ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10% เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญญาณภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้ายุคศรีวิไล เงิน ทอง จะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พ.ศ. 2555 ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 ปีระกา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ปีกุน พ.ศ. 2562 คำทำนายของสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รัชกาลที่ 1 ทายว่า มหากาฬ (ทำลายเพื่อน พี่น้อง) รัชกาลที่ 2 ทายว่า ณานยักษ์ (ชำนาญเวทมนต์) รัชกาลที่ 3 ทายว่า รักมิตร (มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย) รัชกาลที่ 4 ทายว่า สนิทคำ (ออกบวช) รัชกาลที 5 ทายว่า จำแขนขาด (คือ ต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายมือแม่น้ำโขงและเขมร เพื่อป้องกันอธิปไตย) รัชกาลที่ 6 ทายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของไทย) รัชกาลที่ 7 ทายว่า ชนร้องทุกข์ (การเดินตามขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย) รัชกาลที่ 8 ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์) รัชกาลที่ 9 ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินมาซื้อประเทศไทยและเกิดวิกฤติการเงิน) รัชกาลที่ 10 ทายว่า ชาวศรีวิไล (จะมีเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอดตาย เป็นยุคของพระศรีอริยะเมตไตย) พระคาถาบูชา เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5(ธุป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ) พระสยามมินท์ ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง ปิโย พรหมมานะ มุตตะโม ปินัน หะริยัง นะมามิหัง ข้าพเจ้าได้พบหนังสือเล่มนี้ด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความศรัทธาจึงนำมาลงในเว็ปเป็นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่าวันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ เมื่อหลวงพ่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดความกลัว หลังจากนั้นงูก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วพูดกับหลวงพ่อว่า “เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพญานาคราชและได้จุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้ายและคนที่ทำกรรมไว้มากจะให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้ได้รู้ทั่วว่าผู้ใดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก 1000 ใบ ภายใน 15-30 วัน มันผู้นั้นจะมีโชคลาภ มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ และผู้ใดได้รู้ได้อ่าน อย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อ และผู้ใดคิดจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ใน 15-30 วัน อย่าคิดพิมพ์พลัดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง ให้พิมพ์แจกจ่ายต่อๆไป (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว) หลังจากนั้นหลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ท่านได้สำเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะ ปนะสารทคุปตาได้พิมพ์แจก 1000 ใบ เขาก็ได้เงินทองที่ถูกหยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 500 ใบ รายนี้เป็นชาวนา วันหนึ่งไปไถนาเขาพบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไหไปหมด ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจก 100 ใบ เขาก็ถูกล็อตเตอรี่ 1 ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อ ก็พิมพ์แจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับ พอพิมพ์แจก 3-4 วัน เขาก็หางานทำได้เป็นงานดี เงินเดือนมาก และอีกรายได้อ่านแล้วไม่เชื่อจึงฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งคิดจะพิมพ์แจกและพลัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าขาย ก็ขาดทุนและพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 1000 ใบ ไม่กี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโบสถ์ในวัดศิริประสุนาถนี้ ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและศรัทธาอ่านแล้วต้องพิมพ์แจก (หรือส่งต่อๆ ไปทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น) อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้ง อย่าลบ (หรือหากจะลบควรพิมพ์ออกเก็บไว้เสียก่อนเพื่อเป็นศิริมงคล) ให้แจกต่อๆกันไปด้วยความศรัทธาและเชื่อถือจะเป็นผลดีแก่ตนเองและครอบครัว

Credit by www.boonkong.thport.com

Advertisements

About Concierge

Here is profesional Front Officer of Phuket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s